Γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών

Τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Οργανισμού (σε όποιες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται) ή από το ελεύθερο εμπόριο με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Ανάλογα με την πάθηση, η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην προμήθεια των υλικών κυμαίνεται από μηδενική έως 25%. Ενώ σχετικά με το ποια είναι τα υγειονομικά αναλώσιμα υλικά, που μπορεί να δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος είναι χρήσιμο να ενημερωθεί είτε από το ταμείο ασφάλισής τους είτε από τον θεράποντα ιατρό του.

Το Νευρολογικό ιατρείο παρέχει ιατρική γνωμάτευση στους δικαιούχους στην οποία αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του καθώς και η απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.