Ίλιγγος – εμβοές

Ίλιγγος και βελονισμός

Ο ίλιγγος αναφέρεται στην ψευδαίσθηση που έχει το άτομο ότι περιστρέφεται (περιστροφή του σώματος, με ώθηση ή αιώρηση προς τα πλάγια, εμπρός ή πίσω και με τάση για πτώση), ή ότι κινείται/ «γυρνάει» το περιβάλλον γύρω του ενώ ο ίδιος μένει σταθερός. Η αιτία που τον προκαλεί συνήθως οφείλεται σε βλάβη στο λαβύρινθο (έσω αυτιού), το ακουστικό νεύρο, το εγκεφαλικό στέλεχος ή τον εγκεφαλικό φλοιό. Για την ακριβή διάγνωση και αιτία που προκαλεί τον ίλιγγο χρειάζεται ο ειδικός να λάβει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, να γίνει η κλινική εξέταση και στη συνέχεια να παραπέμψει το άτομο σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις, αν χρειάζεται.

Η μέθοδος του βελονισμού ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που η κύρια βλάβη εντοπίζεται στον λαβύρινθο. Πρόκειται για μια ανώδυνη και ασφαλή παρέμβαση και η αποτελεσματικότητά της μεγιστοποιείται όταν γίνεται συνδυαστικά με συμβατική θεραπεία. Συγκεκριμένα ο βελονισμός διεγείρει συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αποκαθιστούν τη ροή της ενέργειας γύρω από το αυτί. Επίσης στις περιπτώσεις που ο ίλιγγος εμφανίζεται ως σύμπτωμα κάποιας αλλοίωσης ή φθοράς στη θωρακική ή αυχενική μοίρα λόγω του πόνου που προκαλούν στο πάνω μέρος των χεριών και στον λαιμό, τότε ο βελονισμός δρα ανακουφιστικά στη φλεγμονή, τους πόνους και την πίεση των γύρω ιστών απαλύνοντας συνάμα και το βίωμα του ιλίγγου.

Εμβοές και βελονισμός

Οι εμβοές αφορούν την αίσθηση του βουίσματος, του σφυρίγματος ή του έντονου θορύβου στα αυτιά. Συνήθως εκδηλώνονται λόγω διαταραχής στη λειτουργία του νευροαισθητηριακού μηχανισμού της ακοής (κοχλία και ακουστικού νεύρου), ή σε φλεγμονώδεις παθήσεις του μέσου ωτός (μέση πυώδης ωτίτιδα, εκκριτική ωτίτιδα) ή έξω αυτιού (βύσμα). Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις δεν οφείλονται σε υποκείμενη πάθηση των αυτιών.

Είναι σημαντικό πριν την έναρξη των συνεδριών με βελονισμό, να έχει προηγηθεί πλήρης κλινική και εργαστηριακή εξέταση από τον ειδικό προκειμένου να αποκλεισθούν παθήσεις οι οποίες είναι ιάσιμες με την κλασσική ιατρική. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη μέθοδο του βελονισμού στις περιπτώσεις των χρόνιων εμβοών. Τα σημεία που επιλέγονται για να εφαρμοστούν οι ειδικές βελόνες αφορούν την περιοχή γύρω από το πτερύγιο του αυτιού συνδυαστικά με απόμακρα σημεία των πασχόντων μεσημβρινών. Προφανώς στις περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης καταστροφή του νευροαισθητηριακού μηχανισμού ή του μηχανισμού αγωγιμότητας, τότε δεν σαφώς και δεν αναμένεται κάποια ευνοϊκή επίδραση με τη μέθοδο του βελονισμού.