Νοσοκομειακές κλίνες – αεροστρώματα

Υπάρχουν διάφορες παθήσεις, οι οποίες καθιστούν τους ασθενείς να εξυπηρετούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της ημέρας στο κρεβάτι. Για την εξασφάλιση μιας καλής και ποιοτικής φροντίδας είναι χρήσιμο να προμηθευτούν νοσοκομειακό κρεβάτι και αερόστρωμα, προκειμένου να αποφευχθούν διάφορα προβλήματα λόγω της πολύωρης κατάκλισης τους (όπως κατακλίσεις, καλή λειτουργία του πνευμονικού συστήματος κλπ). Ορισμένα από τα είδη αυτά μπορούν να καλυφθούν μέσω του ασφαλιστικού τους ταμείου.

Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας σχετικά με την αναγκαιότητα προμήθειας αυτών των υλικών, αλλά και για το δικαίωμα κάλυψης μέσω της ασφάλισης.