Ταχύτητες αγωγής νεύρων

Η εξέταση των ταχυτήτων αγωγής νεύρων αφορά μια ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο εξέτασης. Κατά την εξέταση εφαρμόζεται σε μια επιφανειακή θέση ενός περιφερικού νεύρου ένα εξωτερικό ηλεκτρικό ερέθισμα ενώ σε μία δεύτερη θέση τοποθετούνται ηλεκτρόδια, τα οποία θα καταγράψουν την απάντηση.

Ουσιαστικά, τα νεύρα μαζί με τα περιβλήματα τους (έλυτρα μυελίνης) αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφέρουν από την περιφέρεια προς το κέντρο πληροφορίες (ώσεις) που αφορούν την αισθητικότητα (αισθητικά νεύρα) και από το κέντρο προς την περιφέρεια τις κινητικές οδηγίες προς τους μυς (κινητικά νεύρα). Όσον αφορά τα αισθητικά νεύρα καταγράφεται ο ερεθισμός του νεύρου (αισθητικά προκλητά δυναμικά), ενώ όσον αφορά τα κινητικά νεύρα καταγράφεται η κινητική απάντηση  από ένα μυ που δέχεται νεύρωση από το ερεθιζόμενο νεύρο (κινητκό προκλητό δυναμικό). Το πόρισμα και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτει από την εξέταση βασίζεται στο χρόνο που μεσολαβεί από την εφαρμογή του ηλεκτρικού ερεθίσματος μέχρι την καταγραφή του δυναμικού (κινητικού ή αισθητικού) καθώς και από το μέγεθος (ύψος) του δυναμικού. Από τη συγκέντρωση των δύο αυτών στοιχείων αξιολογείται η ακεραιότητα ή η τυχόν βλάβη του νεύρου και γίνεται προσδιορισμός της θέσης και του είδους της βλάβης.

Σε ποιες περιπτώσεις συνίσταται η εξέταση των ταχυτήτων αγωγής νεύρων;

Εφόσον ο ειδικός έχει λάβει το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, έχει αξιολογήσει τα συμπτώματα που περιγράφονται και έχει πραγματοποιήσει την κλινική νευρολογική εξέταση τότε μπορεί να συστήσει την εξέταση της αγωγιμότητας των περιφερικών νεύρων. Τα συμπτώματα που συνήθως περιγράφονται και οδηγούν στην εξέταση αυτή διακρίνονται στη μελέτη αγωγιμότητας των αισθητικών νεύρων (αισθητική ταχύτητα αγωγής περιφερικών νεύρων) και σχετίζονται με τα μουδιάσματα των άκρων (αιμωδίες), την ελαττωμένη αίσθηση πόνου ή θερμοκρασίας (υπαισθησίες), τις δυσάρεστες αισθήσεις (αίσθηση σαν να περνάει ηλεκτρικό ρεύμα/ δυσαισθησίες) την μελέτη της και με τη μελέτη της αγωγιμότητας των κινητικών νεύρων (κινητική ταχύτητα αγωγής περιφερικών νεύρων), η οποία σχετίζεται με συμπτώματα όπως η μυϊκή αδυναμία και η ατροφία των μυών.

Ποιες παθήσεις αφορά;

Τα περιφερικά νεύρα πολύ συχνά υφίστανται τοπικούς τραυματισμούς ή χρόνια βλάβη από την τοπική εφαρμογή πίεσης (παγιδευτικές περιφερικές νευροπάθειες, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα) ή πίεση των ριζών των κινητικών νεύρων στα μεσοσπονδύλια τμήματα, κυρίως της οσφυϊκής και αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθειες, στενός νωτιαίος σωλήνας κ.ά.). Επίσης βλάβες στα νεύρα μπορούν να προκληθούν από γενικότερες παθολογικές, μεταβολικές καταστάσεις όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η διαβητική διαβητική πολυνευροπάθεια. Η πολυνευροπάθεια σχετίζεται με τις περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι γενικευμένη και επηρεάζει περισσότερα από ένα νεύρα.

Συμβάλλει η εξέταση αυτή στη θεραπεία και αντιμετώπιση του προβλήματος;

Αποτελεί γεγονός πως η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση είναι υψίστης σημασίας. Όσο πιο γρήγορα απευθυνθεί το άτομο στον ειδικό, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για την καλύτερη αποκατάσταση της βλάβης είτε με συντηρητικά μέσα, είτε με χειρουργική αντιμετώπιση και αποφεύγονται οι χρόνιες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη εξέταση συνδυαστικά με όλες τις απαραίτητες κλινικές πληροφορίες και τα στοιχεία του ειδικού συμβάλλει στην εύρεση της αιτίας, της βαρύτητας της βλάβης καθώς και στην πιθανή πρόβλεψη της εξέλιξης της κατάστασης.