Μικτού τύπου άνοια

Ο όρος «Άνοια» αναφέρεται σε ένα γενικότερο σύνδρομο που οφείλεται σε πάθηση του εγκεφάλου. Ουσιαστικά κάθε μορφή άνοιας οφείλεται κυρίως σε διάφορους νευροεκφυλιστικούς παράγοντες αλλά και σε αγγειακές βλάβες. Ως γνωστόν, η άνοια είναι ένα σύνδρομο που προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται η συνύπαρξη διαφόρων αιτιών που οδηγούν στην άνοια, τότε τίθεται η διάγνωση της μικτού τύπου άνοιας. Σε αυτή τη μορφή άνοιας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των αγγειακών παραγόντων.

Τα συμπτώματα που παρατηρούνται στη μικτού τύπου άνοια αποτελούνται από περισσότερο από μία μορφή άνοιας ταυτόχρονα.

Πως γίνεται η εξέταση;

Η διάγνωση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των εξής:

  1. Πλήρες ιατρικό ιστορικό
  2. Αιματολογικός και εργαστηριακός έλεγχος
  3. Απεικόνιση του εγκεφάλου (μαγνητική ή αξονική τομογραφία)
  4. Νευρολογική εξέταση
  5. Νευροψυχολογικός έλεγχος

Υπάρχει θεραπεία;

Όπως και σε κάθε μορφή άνοιας, πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για τη θεραπεία και τη διαχείριση της μικτού τύπου άνοιας ακολουθείται φαρμακευτική, αλλά και μη φαρμακευτική παρέμβαση. Στόχος είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου.