ΚΕΠΑ

Με τα αρχικά ΚΕΠΑ ονομάζονται τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, σκοπός των οποίων είναι να καθορίσουν το βαθμό αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών προκειμένου να τους χορηγηθούν παροχές όπως συντάξεις, επιδόματα ή οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία. Για να προσδιοριστεί και να οριστεί το ποσοστό αναπηρίας στον αιτηθέντα απαιτείται να ελεγχθεί από την τριμελή Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

Ανάμεσα στα απαραίτητα δικαιολογητικά που καλείται να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος, απαιτείται και η συμπλήρωση του γενικού εισηγητικού φακέλου. Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, το οποίο συμπληρώνει με απόλυτη υπευθυνότητα και γνώση ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.).

Με βαθμό αναπηρίας μπορεί να αξιολογηθεί κάθε πάθηση ή βλάβη, σωματική – ψυχική – νοητική εξασθένιση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές τους. Μερικές από τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία είναι τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος, η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, τα μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ, η απαλλαγή από γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λ.π.

Το Νευρολογικό ιατρείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τη σύνταξη εισηγητικών φακέλων για παθήσεις που εμπίπτουν στην ειδικότητα του νευρολόγου και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και κατάθεσης των δικαιολογητικών έχοντας την απαραίτητη καθοδηγούμενη συνεργασία με Κοινωνικούς Λειτουργούς.