Ηλεκτρομυογράφημα

Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) αφορά μια ασφαλής και ακίνδυνη παρακλινική εξέταση, η οποία αξιολογεί το περιφερικό νευρικό σύστημα και τους μύες. Συγκεκριμένα με την εξέταση αυτή εκτιμάται η λειτουργία των νεύρων του σώματος που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Ουσιαστικά καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα εντός των μυών. Επίσης με τη μέθοδο του ηλεκτρομυογραφήματος μπορεί να εκτιμηθεί και η λειτουργία των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης, δηλαδή του σημείου που γίνεται η επαφή του νεύρου με το μυ.

Μέσω της εξέτασης αυτής, μπορεί να γίνει έλεγχος i) εάν πάσχει ένα ή πολλά νεύρα, ii) εάν η βλάβη εστιάζεται στην κινητικότητα ή την αισθητικότητα, iii) εάν είναι πρόσφατη ή παλαιότερη, iv) τη βαρύτητα της βλάβης και v) τις πιθανότητες και το χρόνο για αποκατάσταση. Η εξέταση και η ερμηνεία των ευρημάτων πραγματοποιούνται από  το νευρολόγο.

Αρκετές φορές το ηλεκτρομυογράφημα συνδυάζεται με την εξέταση του ηλεκτρονευρογραφήματος, προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διάγνωση και κλινική εικόνα για παθήσεις όπως: οι μυοπάθειες, οι παγιδευτικές νευροπάθειες, οι πολυνευροπάθειες, οι παθήσεις των νευρικών πλεγμάτων, οι ριζοπάθειες και ν νόσος το κινητικού νευρώνα.

Πως γίνεται η εξέταση;

Για το ηλεκτρομυογράφημα γίνεται εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας στο εσωτερικό του μυός, η οποία καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών σε κατάσταση ηρεμίας και κίνησης. Αποτελείται από αρκετές επιμέρους εξετάσεις: το κυρίως ΗΜΓ, την κινητική ταχύτητα αγωγής νεύρων, την αισθητική ταχύτητα αγωγής νεύρων, το F-κύμα, το H-reflex και τη δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών (Desmedt). Η ακολουθία της εξέτασης δεν είναι ίδια σε κάθε ασθενή, αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού, την υφιστάμενη διαφορική διάγνωση αλλά και τα ευρήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η επιτυχής εκπόνηση και αξιολόγηση του ΗΜΓ είναι συνυφασμένη με την άριστη γνώση και χειρισμό του νευρολόγου.

Για την πραγματοποίηση της εξέτασης, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες γενικές οδηγίες, προκειμένου να νιώσει κάποιος πιο άνετα: φορέστε άνετα ρούχα πριν φύγετε από το σπίτι και μην χρησιμοποιήσετε κρέμα σώματος. Αν έχετε βηματοδότη ή πάσχετε από κάποια πάθηση που επηρεάζει την πηκτικότητα του αίματος, χρειάζεται να ενημερώσετε τον γιατρό σας.