Ωλένια νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα ή αλλιώς γνωστή ως νευρίτιδα του ωλένιου νεύρου ή σύνδρομο ωλένιου σωλήνος του αγκώνα είναι μια πάθηση παγίδευσης και βλάβης που προκαλείται από την τριβή του ωλένιου νεύρου, συνήθως στην περιοχή του αγκώνα, καθώς διέρχεται μέσα από τον ωλένιο σωλήνα ή την ωλένια αύλακα. Αφορά μια πάθηση, η οποία εξελίσσεται μέσα σε διάστημα μηνών ή σπανιότερα ετών και η οποία οδηγεί σε αιμμωδίες (μουδιάσματα) στην ωλένια πλευρά του αντιβραχίου (η πλευρά που “βλέπει” προς το μικρό δάκτυλο), στο μικρό δάκτυλο και στον μισό παράμεσο.

Πρόκειται για το δεύτερο σε συχνότητα σύνδρομο παγίδευσης νεύρου μετά το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και πλήττει χιλιάδες άτομα του ενεργού πληθυσμού ηλικίας κυρίως 30 έως 60 ετών.

 

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης της ωλένιας νευρίτιδας;

Πολλοί είναι οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

 • χρόνια τριβή/ πίεση της περιοχής του αγκώνα (στο γραφείο, στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή)
 • χρόνια χρήση του χεριού με κάμψη του αγκώνα, πχ. στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • κακή στάση (επιβάρυνση της περιοχής) κατά τη διάρκεια του ύπνου
 • κατάγματα στην περιοχή του αγκώνα κατά την παιδική ηλικία, που έχουν οδηγήσει σε παραμορφώσεις της περιοχής και συνεπώς σε διάταση του ωλένιου νεύρου
 • τριβή του νεύρου από οστεόφυτα
 • αυχενική δισκοπάθεια
 • ανατομικές ιδιαιτερότητες της περιοχής
 • υπερτροφία μυϊκών στοιχείων
 • καλοήθη ογκίδια (π.χ. γάγγλιο) που μπορεί να στενεύουν την ωλένια αύλακα

Ποια είναι η συμπτωματολογία;

Το συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με ωλένια νευρίτιδα του αγκώνος είναι:

 • Πόνος και ευαισθησία στην πίεση της έσω μοίρας του αγκώνος και του αντιβραχίου
 • Μουδιάσματα (αιμωδίες) στην έσω επιφάνεια του αντιβραχίου, στο μικρό δάκτυλο και στο ωλένιο ήμισυ του παράμεσου

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις ακούγεται ένας ήχος τριβής ή αναπήδησης του ωλένιου νεύρου εντός του ωλένιου σωλήνος
 • Σε προχωρημένες και παραμελημένες περιπτώσεις, το χέρι μπορεί να παρουσιάσει ατροφία και δυσχέρεια στις λεπτές κινήσεις
 • Στις πιο βαριές περιπτώσεις παρουσιάζεται το «ωλένιο παράδοξο», η αδυναμία δηλαδή έκτασης παράμεσου και μικρού δακτύλου

Πως γίνεται η διάγνωση;

Για τη σωστή και έγκυρη διάγνωση είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και καταγραφή των συμπτωμάτων, η λήψη ενός πλήρους ιστορικού και η ενδελεχής κλινική εξέταση. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την εφαρμογή του ηλεκτρομυογραφήματος.

Ποια είναι η θεραπεία;

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας συστήνεται είτε συντηρητική θεραπεία είτε χειρουργική παρέμβαση. Στις ήπιες περιπτώσεις και τα αρχικά στάδια της πάθησης ακολουθείται η συντηρητική μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει την αποφυγή υπερβολικής κάμψης και καταπόνησης του αγκώνα (κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου με χρήση ειδικού νάρθηκα), τη λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη φυσικοθεραπεία. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις συστήνεται η χειρουργική παρέμβαση.