Αγγειακή άνοια

Η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή άνοιας, η οποία προκαλείται από εγκεφαλικά έμφρακτα που οφείλονται στη νόσο των αγγείων καθώς και στην υπερτασική νόσο των αγγείων του εγκεφάλου. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσμα των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, είτε αυτά είναι μεγάλα ή μικρά, είτε μεμονωμένα ή πολλαπλά.

Όταν τα έμφρακτα είναι μικρά, τότε λειτουργούν με αθροιστικό αποτέλεσμα και η έναρξη της άνοιας και των συμπτωμάτων εμφανίζονται σταδιακά. Όταν υπάρχει ένα έντονο εγκεφαλικό επεισόδιο, τότε η εκδήλωση της αγγειακής άνοιας είναι απότομη και τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινώνονται σταδιακά έπειτα από κάθε νέο επεισόδιο. Κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο δεν συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει στην εμφάνιση άνοιας. Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εστία (σε ποιο σημείο του εγκεφάλου) και η βλάβη (το αποτύπωμα) που προκάλεσε.

Ποια είναι τα συμπτώματα της αγγειακής άνοιας;

Όπως και σε κάθε είδους άνοια, τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν σε ένταση και συχνότητα από άτομο σε άτομο. Επομένως τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει είναι: α) διαταραχή των νοητικών λειτουργιών (μνήμης, λόγου, προσοχής – συγκέντρωσης, προσανατολισμού, κριτικής ικανότητας, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης), β) διαταραχή της διάθεσης (κατάθλιψη, άγχος), γ) συμπεριφορικά συμπτώματα (διέγερση, απάθεια, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις), δ) διαταραχή της βάδισης και της ισορροπίας, ε) ακράτεια και στ) δυσαρθρία, δυσκαταποσία.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της αγγειακής άνοιας γίνεται πάντα από τον ειδικό. Για να μπορέσει να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο έμφρακτο είναι απαραίτητη η απεικόνιση του εγκεφάλου με αξονική ή μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθούν οι αγγειακές βλάβες. Πέραν την απεικόνισης η διάγνωση τίθεται συνδυαστικά με την καταγραφή ενός ιστορικού αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων ή άλλων καρδιαγγειακών νοσημάτων και αγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα και η καθιστική ζωή.

Υπάρχει θεραπεία;

Η διάγνωση της αγγειακής άνοιας είναι μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ωστόσο με την κατάλληλη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου, μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση της νόσου. Επομένως, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρύθμιση όλων των καρδιαγγειακών νοσημάτων του ατόμου, να συσταθεί ένα καλό πρόγραμμα σωστής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Για την ενδυνάμωση ή διατήρηση των νοητικών ελλειμμάτων και την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών διαταραχών, ο ειδικός λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμώντας όλες τις πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό, το ατομικό προφίλ και την κλινική εικόνα του ασθενή του μπορεί να συστήσει φαρμακευτική ή/και μη φαρμακευτική παρέμβαση.