Υπογονιμότητα

Τα τελευταία χρόνια αρκετές έρευνες έχουν τονίσει την αποτελεσματικότητα και τα ευεργετικά οφέλη του βελονισμού στις περιπτώσεις υπογονιμότητας τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Όσον αφορά τη βελτίωση της γυναικείας υπογονιμότητας η δράση του βελονισμού εστιάζεται κυρίως στην επίδρασή του στο νευρικό/ ενδοκρινικό σύστημα, στη ρύθμιση και εξισορρόπηση του ορμονικού συστήματος καθώς επίσης και στη μείωση των επιπέδων του stress. Συγκεκριμένα, στόχος του βελονισμού είναι i) να επιτύχει τη ρύθμιση της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος- υπόφυση–ωοθήκες καθώς και του άξονα υποθάλαμος–υπόφυση–επινεφρίδια προκαλώντας αντίστοιχη ρύθμιση των ορμονών και αγχόλυση, ii) να βελτιώσει τη διαδικασία της ωορρηξίας (παραγωγή ωαρίων) και iii) να αυξήσει την αιματική ροή στις αρτηρίες της μήτρας και του ενδομητρίου αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου. Παράλληλα, έχει αναλγητική δράση κατά τη διάρκεια της ωοληψίας και επιφέρει την ισορροπία στις ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που επικρατούν στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει υψηλά ποσοστά κύησης όταν ο βελονισμός εφαρμοζόταν παράλληλα με προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο βελονισμός διεγείρει την ωορρηξία προκαλώντας μεγαλύτερη παραγωγή αλλά και καλύτερη ποιότητα ωαρίων, βελτιώνει την αιμάτωση του ενδομητρίου, αυξάνει την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου κατά την εμβρυομεταφορά, μειώνει την τονικότητα της μήτρας, γίνεται μικρότερη χρήση γοναδοτροπίνων και μειώνει το άλγος κατά τη διαδικασία της ωοληψίας και του αριθμού των έκτοπων κυήσεων. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως βοηθάει στη μείωση του stress, καθώς ως γνωστό η υπογονιμότητα αλλά και η διαδικασία της εξωσωματικής είναι καταστάσεις που παράγουν stress, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

Σχετικά με την ανδρική υπογονιμότητα τα οφέλη του βελονισμού σχετίζονται με την κινητικότητα και την ποιότητα του σπέρματος μέσω της ρύθμισης του νευρο– ανοσο–ενδοκρινικού συστήματος.