Έκδοση πιστοποιητικών – γνωματεύσεων

Πολλές φορές χρειάζεται να υπάρχει κάποιο επίσημο ιατρικό έγγραφο που να επικυρώνει και να πιστοποιεί την κατάσταση υγείας ή την πάθηση που μας ταλαιπωρεί. Τέτοιου είδους έγγραφα είναι τα ιατρικά πιστοποιητικά, οι ιατρικές γνωματεύσεις και οι βεβαιώσεις που συντάσσονται από το θεράποντα ιατρό. Τα πιστοποιητικά και οι γνωματεύσεις συνήθως χρησιμοποιούνται για δικαστικές υποθέσεις, για τη διεκδίκηση διαφόρων επιδομάτων από χορηγεί το κράτος ή για την παροχή διάφορων υπηρεσιών (όπως φυσιοθεραπείες) ή χορήγηση αναλώσιμων και παραϊατρικών υλικών τα οποία παρέχονται από το ασφαλιστικό ταμείο του ατόμου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και σεβόμενοι όλες τις νόμιμες διαδικασίες του κράτους, το Νευρολογικό ιατρείο εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά που πιστοποιούν πραγματική κατάσταση και προϋποθέτουν για τη νόμιμη έκδοσή τους προηγούμενη εξέταση του ασθενή, καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις που αποτυπώνουν ιατρική άποψη. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος βάσει δεοντολογίας και νόμου να αναφέρει σε αυτά με ακρίβεια το σκοπό για τον οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.

περισσότερα...

ΚΕΠΑ

Με τα αρχικά ΚΕΠΑ ονομάζονται τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, σκοπός των οποίων είναι να καθορίσουν το βαθμό αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών προκειμένου να τους χορηγηθούν παροχές όπως συντάξεις, επιδόματα ή οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία. Για να προσδιοριστεί και να οριστεί το ποσοστό αναπηρίας στον αιτηθέντα απαιτείται να ελεγχθεί από την τριμελή Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

Ανάμεσα στα απαραίτητα δικαιολογητικά που καλείται να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος, απαιτείται και η συμπλήρωση του γενικού εισηγητικού φακέλου. Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, το οποίο συμπληρώνει με απόλυτη υπευθυνότητα και γνώση ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.).

Με βαθμό αναπηρίας μπορεί να αξιολογηθεί κάθε πάθηση ή βλάβη, σωματική – ψυχική – νοητική εξασθένιση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές τους. Μερικές από τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία είναι τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος, η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, τα μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ, η απαλλαγή από γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λ.π.

Το Νευρολογικό ιατρείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τη σύνταξη εισηγητικών φακέλων για παθήσεις που εμπίπτουν στην ειδικότητα του νευρολόγου και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και κατάθεσης των δικαιολογητικών έχοντας την απαραίτητη καθοδηγούμενη συνεργασία με Κοινωνικούς Λειτουργούς.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών

Τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά μπορούν να τα προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Οργανισμού (σε όποιες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται) ή από το ελεύθερο εμπόριο με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Ανάλογα με την πάθηση, η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην προμήθεια των υλικών κυμαίνεται από μηδενική έως 25%. Ενώ σχετικά με το ποια είναι τα υγειονομικά αναλώσιμα υλικά, που μπορεί να δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος είναι χρήσιμο να ενημερωθεί είτε από το ταμείο ασφάλισής τους είτε από τον θεράποντα ιατρό του.

Το Νευρολογικό ιατρείο παρέχει ιατρική γνωμάτευση στους δικαιούχους στην οποία αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του καθώς και η απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.

περισσότερα...

Νοσοκομειακές κλίνες – αεροστρώματα

Υπάρχουν διάφορες παθήσεις, οι οποίες καθιστούν τους ασθενείς να εξυπηρετούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της ημέρας στο κρεβάτι. Για την εξασφάλιση μιας καλής και ποιοτικής φροντίδας είναι χρήσιμο να προμηθευτούν νοσοκομειακό κρεβάτι και αερόστρωμα, προκειμένου να αποφευχθούν διάφορα προβλήματα λόγω της πολύωρης κατάκλισης τους (όπως κατακλίσεις, καλή λειτουργία του πνευμονικού συστήματος κλπ). Ορισμένα από τα είδη αυτά μπορούν να καλυφθούν μέσω του ασφαλιστικού τους ταμείου.

Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας σχετικά με την αναγκαιότητα προμήθειας αυτών των υλικών, αλλά και για το δικαίωμα κάλυψης μέσω της ασφάλισης.

 

περισσότερα...

Γνωματεύσεις για φυσιοθεραπείες

Στόχος της φυσικοθεραπείας είναι να απαλύνει και να ανακουφίσει από τον πόνο, να διορθώσει ή να ελαχιστοποιήσει την όποια δυσμορφία, να αυξήσει τη μυϊκή ισχύ, την αντοχή και το εύρος της κίνησης καθώς και να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση και υγεία του ατόμου. Η φυσικοθεραπεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τραυματισμών, ασθενειών και άλλων περιπτώσεων όπως είναι η οσφυαλγία – αυχεναλγία, τα σύνδρομα στάσης, η αρθρίτιδα, οι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης, η αποκατάσταση εγκεφαλικού, οι νευρολογικές ασθένειες, η μειωμένη κινητικότητα, τα προβλήματα τρίτης ηλικίας και πολλά άλλα.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο θεράπων ιατρός μπορεί να συντάξει γνωμάτευση, προκειμένου να δικαιούται ο ασφαλισμένος μέσω του ταμείου του ένα συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών φυσικοθεραπείας. Άλλωστε ας μη ξεχνάμε πως όταν υπάρχει ολιστική θεραπεία με τον κατάλληλο συνδυασμό παρεμβάσεων, τότε επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.

 

περισσότερα...